Hvordan vi tester VPN-er

Anmelderne våre gjennomfører en rekke ulike tester av hver VPN-tjeneste for å finne ut om de faktisk er så sikre, brukervennlige og raske som selskapene påstår.

Her er hvordan vi går fram når vi tester en VPN:

Category Breakdown
 • 5% - Kjøp og nedlastning
 • 10% - Installering og oppstart
 • 25% - Sikkerhet og personvern
 • 15% - Hastighet
 • 15% - Extra Features
 • 10% - Serveralternativer
 • 10% - Pris
 • 10% - Kundestøtte og returrett
1. Kjøp og nedlastning

1. Kjøp og nedlastning — 5%

Vi kjøper det mest omfattende VPN-abonnementet som hver tjeneste tilbyr. Underveis i betalingsprosessen noterer vi hvor mye personlig informasjon vi må gi fra oss og hvorvidt selskapet tillater noen anonyme betalingsmetoder som kryptovaluta.

En VPN-tjeneste trenger kun en e-post og betalingsinformasjon for å lage en brukerkonto, så om selskapet etterspør mer enn dette vurderer vi om de har noen gyldig grunn til det.

Når vi har fullført kjøpet, leser vi systemkravene og laster ned installeringsprogrammet fra selskapene sine nettsider.

Vi tildeler en score ut av 10 basert på opplevelsen vår med å kjøpe og laste ned hver VPN. Denne utgjør 5% av den endelige vurderingen vår.

2. Installering og oppstart

2. Installering og oppstart — 10%

Vi installerer VPN-en på en rekke ulike systemer som inkluderer Android-, iOS-, Windows- og Mac-systemer. Vi følger nøye med på prosessen for å vurdere hvor vanskelig det er å installere på hver type system.

Når den er installert, starter vi opp VPN-en ved å logge inn på kontoen vår og å justere på innstillingene slik at alt blir tilpasset systemet vårt.

Vi vurderer hvor brukervennlig VPN-programmet er og hvor raskt vi tenker både mer og mindre teknisk anlagte brukere kan venne seg til brukergrensesnittet.

Avhengig av kvaliteten på opplevelsen vår av å installere og komme i gang med å bruke hvert produkt gir vi en score ut av 10. Denne utgjør 10% av den endelige vurderingen vår.

3. Sikkerhet og personvern

3. Sikkerhet og personvern — 30%

Vi gjennomfører en serie med tester for å forsikre oss om at alle tjenestene faktisk skjermer brukerens aktivitet og IP-adresse, og vi jobber hardt for å finne alle mulige svakheter i en VPN sine sikkerhetsfunksjoner.

Anmelderne våre ser på ting som:

 • VPN-protokoller — vi ser på rekkevidden av VPN-protokoller som hver tjeneste tilbyr, inkludert OpenVPN (UDP), OpenVPN (TCP), IKEv2, WireGuard, og alle andre som tilbys.
 • Kryptering — vi evaluerer styrken og funksjonaliteten til krypteringsmetoden VPN-en bruker for å skjule nettbruken til brukeren.
 • Evne til å skjule tilkobling og unngå statlige begrensninger på bruk —vi tester hvor godt hver VPN skjuler VPN-tilkoblingen og unngår statlige brannmurer som forsøker å hindre bruk av en VPN.
 • Beskyttelse mot DNS-lekkasjer — vi gjennomfører en rekker tester for å forsikre oss om at det ikke er noen lekkasjer av data eller IP-adressen når du bruker VPN-tjenesten.
 • IPv4- og IPv6-synlighet — vi vurderer hvorvidt hver VPN kan skjule både IPv4- og IPv6-adresser.
 • Selskapet sine regler for loggføring — vi går nøye gjennom alle tjenestene sine regler for loggføring av brukeraktivitet for å være helt sikre på at selskapene er like opptatt av å ivareta personvernet til brukerne som de hevder.

Når vi er ferdig med sikkerhetsvurderingene våre, tildeler vi produktene en score ut av 10. Denne utgjør 30% av den endelige vurderingen.

4. Hastighet

4. Hastighet — 20%

Bruk av enhver VPN kommer til å ha en viss innvirkning på internetthastigheten til brukeren. Det er simpelthen fordi det tar tid både å ha internettrafikken gå gjennom en tredjepart og å kryptere denne trafikken.

Men siden denne kostnaden ved VPN-bruk ikke er lik blant alle tjenestene tester anmelderne våre hastigheten med en rekke ulike tester. Metodologien vår her inkluderer å mål den prosentvise forskjellen mellom hastigheten med og uten VPN (her tester vi mange servere med høy geografisk spredning)

Vi tester hastigheten til en VPN på følgende vis for å få mest mulig presise resultater:

 • Hastighet med lokale servere — nedlastnings- og opplastingshastighet ved bruk av servere i nærheten av hvor anmelderne oppholder seg.
 • Hastighet med internasjonale servere — nedlastnings- og opplastingshastighet ved bruk av servere i land verden rundt.
 • Ping-hastighet — hvor lang tid en ping bruker på å komme fram til nettverksverten.
 • Strømmehastighet— den generelle opplevelsen (om det må bufre, visuelle artefakter, avbrytes, etc) når man strømmer i HD.
 • P2P-hastighet — nedlastnings- og opplastingshastighet når man deler filer via P2P eller bruker torrents.

En god VPN vil som oftest bare redusere hastigheten litt. Om en VPN kun bærer med seg en kostnad på under 10% ved bruk av lokale servere, anser vi den for å være en veldig god VPN. Som en hovedregel vil en god VPN aldri redusere tilkoblingshastigheten med mer enn 50% på noen servere (tatt i betraktning at reduksjonen alltid er større ved større avstand til serveren)

Til slutt regner vi sammen resultatene av hastighetstestene og gir en score ut av 10. I denne utregningen legger vi som oftest mer vekt på nedlastning enn opplasting, men vi gjør innimellom andre vurderinger i spesielle omstendigheter (slik som unike gaming- eller torrenting-behov).

5. Extra Features

5. Extra Features — 15%

When testing VPNs, we also consider the range of extra features each VPN offers and how well they work. Some of these features include:

 • Split tunneling — we award points to the VPN if it allows you to route some of your traffic through the VPN and the rest through your regular internet connection.
 • Ad-blocker — we check whether the VPN blocks ads and pop-ups while you’re browsing the internet, and if the ad-blocking works well.
 • Support for Tor traffic — we assess whether the VPN provides you with an extra layer of security for surfing .onion sites.
 • Obfuscation — we check whether the VPN provides obfuscation, which hides your VPN traffic and makes it look like regular internet traffic. This might help you access the web on restrictive networks.
 • Double VPN — we award extra points to VPNs that effectively disguise data twice by routing it through two different VPN servers.

Once we have evaluated each of the VPN’s extra features, we give an overall score out of 10. This score makes up 15% of the final score.

5. Serveralternativer

5. Serveralternativer — 15%

En god VPN skal helst tilby et stort antall servere med høy geografisk spredning. Et høyt antall servere betyr langt mindre sannsynlighet for at noen av serverne kommer til å være overbefolket (som resulterer i lavere hastighet og ytelse)

Et bredt utvalg med servere er viktig for å sørge for at brukerne kan koble seg til en server som er i nærheten av der hvor de befinner seg, men som allikevel åpner for at man kan strømme innhold som har geografiske begrensninger om man ønsker det.

Vi ser også på hvilke typer servere VPN-tjenesten tilbyr. Har de sikre servere for å unngå statlige begrensninger eller geografiske begrensninger? Servere som er optimalisert for sikker bruk av torrents? Har de egne servere for strømming som minimerer bufring og lagging?

Vi gir høy score til VPN-tjenester som tilbyr et bredt utvalg av servere både av ulike typer og med ulik geografisk plassering. Denne utgjør 15% av den endelige vurderingen.

6. Pris

6. Pris — 10%

Når vi vurderer prisen til hver VPN, ser anmelderne våre på de ulike abonnementene som hver tjeneste tilbyr. Vi danner oversikt over hvilke egenskaper hvert abonnement har og i hvilken grad hver VPN er verdt prisen.

Alle abonnementene sammenlignes med tilsvarende abonnement hos andre VPN-tjenester for å avdekke om det er billigere eller dyrere enn konkurrentenes alternativer.

I tillegg til å se på standardprisen ser vi på hvor ofte hvert selskap gir spesialtilbud eller generelle avslag i prisen. Om det er tilgjengelig til lavere pris, tar vi dette med i betraktning når vi vurderer om det er et godt kjøp eller ikke.

Vi gir hver VPN-tjeneste en score ut av 10 for pris. Denne utgjør 10% av den endelige vurderingen.

7. Kundestøtte og returrett

7. Kundestøtte og returrett — 10%

Anmelderne våre kontakter hver VPN-tjeneste sin kundestøtte. Vi gir god score til VPN-tjenestene som tilbyr et bredt utvalg av alternativer for kundestøtte, som e-post, live-chat, telefon, støtteforumer, via sosiale medier, og andre kanaler.

Vi sender spørsmål gjennom alle de tilgjengelige kanalene og evaluerer hvor rask og nyttig responsen på forespørselen vår er. Raskere og nyttigere respons gjenspeiles i en høyere score til tjenestens kundestøtte.

Erfaringer med kundestøtte kan varierer veldig. Vi prøver å begrense virkningen av disse variasjonene på testene våre ved å kontakte kundestøtte flere ganger over lengre tid. Vi får da forhåpentligvis forsikret oss om at resultatene vi sitter igjen med er representative for det brukerne opplever til vanlig.

Til slutt ser vi på om selskapet har en returrett. Vi vurderer hele returprosessen ved å be om pengene tilbake innen fristen, så ser vi på hvor lett eller vanskelig det er å få forespørselen godkjent, og så til slutt hvor lang tid det tar før pengene er tilbake på kontoen vår.

Denne scoren utgjør 10% av den endelige vurderingen vår.

Endelig vurdering for VPN-tjenester

Anmelderne våre regner ut en endelig score for hver VPN-tjeneste basert på scoren deres i hver enkelt testkategori.

Testkategoriene utgjør en ulik andel av den endelige vurdering basert på følgende prosenter:

Kjøp og nedlastning 5%

Serveralternativer 15%

Installering og oppstart: 10%

Pris: 10%

Sikkerhet og personvern: 30%

Kundestøtte og returrett: 10%

Hastighet: 20%

Vi legger sammen scorene for å gi en endelig score for hver VPN-tjeneste som vises på toppen av hver anmeldelse. Produkter med en sammenlagt score på 8/10 eller mer er ansett for å være et godt valg for de fleste brukere. Produkter med en score på omtrent 7/10 er generelt ganske bra, men det finnes nok bedre alternativer. En score på 6/10 eller lavere betyr at anmelderne våre støtte på flere problemer og at produktet sannsynligvis ikke er det beste valget for de fleste brukere i sin nåværende utgave.