Hvordan tester vi passordbehandlere

Passordbehandlere lagrer og fyller automatisk inn passord, så brukere ikke trenger å huske eller manuelt skrive inn innloggingsinformasjonen deres hver gang de skal logge inn et sted. Anmelderne våre gjennomfører en rekke tester for å avdekke de gode og dårlige sidene ved hver passordbehandler.

Her er hvordan vi tester passordbehandlere:

Category Breakdown
 • 5% - Kjøp og nedlastning
 • 10% - Installering og oppstart
 • 20% - Sikkerhet og kryptering
 • 20% - Kjernefunksjoner
 • 15% - Ekstrafunksjoner
 • 10% - Multi-User Plans & Password Sharing
 • 10% - Pris
 • 10% - Kundestøtte og returrett
1. Kjøp og nedlastning

1. Kjøp og nedlastning — 5%

Vi kjøper det mest omfattende abonnementet hver passordbehandler tilbyr og laster den ned.

Vi vurderer de ulike betalingsalternativene de tilbyr, hvor vanskelig selve betalingsprosessen er, og hvorvidt det å kjøpe produktet er på noen måte utfordrende eller avskrekkende (som når det er skjulte kostnader eller mersalg)

Vi laster så ned installeringsprogrammet for passordbehandleren. Da ser vi på størrelsen på den nedlastede filen og hvor mye lagringsplass for kreves for programmet.

Basert på opplevelsen vår med å kjøpe og laste ned hvert produkt gir vi dem en score ut av 10. Denne scoren utgjør 5% av den endelige vurderingen.

2. Installering og oppstart

2. Installering og oppstart — 10%

Etter nedlastningen installerer vi passordbehandlere på en rekke ulike systemer som kjører Windows, macOS, Android og iOS.

De fleste passordbehandlere har også en utvidelse til nettleseren din, så vi installerer passordbehandlere i så mange nettlesere som mulig når vi skal anmelde den.

Når vi har fått installer passordbehandlere, gjør vi første oppstart av programmet. Vi logger inn i appen eller nettleserutvidelse ved bruk av innloggingen vi har laget tidligere. Et vesentlig steg i vurderingen er at vi vurderer hvor sterkt hovedpassord hvert program tvinger brukeren til å lage.

Basert på opplevelsen vår med å installere og starte opp hvert produkt gir vi en score ut av 10. Denne scoren utgjør 10% av den endelige vurderingen.

3. Sikkerhet og kryptering

3. Sikkerhet og kryptering — 25%

En god passordbehandler bør ha avanserte sikkerhetsalternativer for å sørge for sikker lagring av brukernes passord inkluder høykvalitetskryptering.

Vi ser på en rekke ulike ting når vi vurderer sikkerheten til hver enkelt passordbehandler inkludert:

 • Krypteringsalternativer — vi finner ut hvilket nivå av kryptering hver passordbehandler bruker (256-bit AES er standard)
 • Ingen-tilgang struktur — vi forsikrer oss om at passordbehandlerne er strukturert slik at utviklerne ikke har tilgang på brukerne sine lagrede passord og brukernavn.
 • To-faktorautentisering (2FA)/multi-faktorautentisering (MFA) — vi tester og vurderer alle alternativene for 2FA/MFA.
 • Kontogjenoppretting — vi ser på hvilke alternativer brukere har for kontogjenoppretting om de mister hovedpassordet sitt.

Vi gir lav score til passordbehandlere som ikke har høy krypteringsstandarder, ikke har ingen-tilgang struktur, ikke har en rekke med 2FA/MFA-alternativer, og/eller ikke tilbyr alternativ for kontogjenoppretting.

Vi gir en score ut av 10 basert på hvert produkt sine sikkerhetsfunksjoner og -standarder. Denne utgjør 25% av den endelige vurderingen.

4. Kjernefunksjoner

4. Kjernefunksjoner — 25%

Alle passordbehandlerne sine kjernefunksjoner vurderes nøye for å avdekke om de fungerer som de skal.

Kjernefunksjonene som vi tester inkluderer:

 • Passordlagring — hvordan passord blir lagret og organisert.
 • Automatisk innfylling og lagring — hvor godt passordbehandlerne fyller inn informasjon og hvor effektiv den er i å lagre ny innloggingsinformasjon.
 • Passordgenerering — hvor lett det er å lage nye passord og hvor sterke og anvendelige passordene er.
 • Passorddeling — hvor sikker og brukervennlig passorddelingsfunksjonen er og hvorvidt det er en begrensning på mengden passord som kan deles.

Vi tildeler en score ut av 10 basert på kjernefunksjonaliteten til produktet. Denne utgjør 25% av den endelige vurderingen

5. Ekstrafunksjoner

5. Ekstrafunksjoner — 15%

Mange av de beste passordbehandlerne tilbyr ekstrafunksjoner for å forbedre sikkerheten eller produktiviteten til brukerne.

Ettersom det varierer hva de ulike produktene tilbyr, vurderer vi først antall funksjoner og så hvorvidt funksjonene fungerer som antydet.

Noen av funksjonene vi tester inkluderer:

 • Overvåkning av det mørke nettet— skanner databaser på det mørke nettet for å se om brukerens personlige informasjon har blitt lekket på det mørke nettet.
 • Sikkerhetsrapporter — vurderer styrken til brukerens passord lar dem vite hvordan de eventuelt kan styrke dem.
 • Kryptert lagring av filer— lagrer store kvantum med brukernes filer i selskapets krypterte skylagring.
 • Automatisk endring av passord— lar deg enkelt bytte passord på visse sider ved bare et klikk i passordbehandleren.
 • VPN — lar en bruker endre IP-adressen sin som et ekstra nivå med sikkerhet når de skal bruke internett.

Om alle ekstrafunksjonene fungerer som de skal, sammenligner vi dem med tilsvarende funksjoner hos andre passordbehandlere eller tilgjengelig som dedikert programvare. Så ser vi på en eventuelt ekstra kostnad ved funksjonen og vurderer om den er verdt pengene eller ikke.

Vi gir så en score ut av 10 basert på opplevelsen vi har av produktet sine ekstrafunksjoner. Denne utgjør 15% av den endelige vurderingen vår.

6. Multi-User Plans & Password Sharing

6. Multi-User Plans & Password Sharing — 10%

We test each password manager’s ability to handle multiple users and facilitate password sharing within a team or family. We also assess the options for adding and removing users, the ease of sharing passwords and logins, and the level of control offered to the administrator or owner of the account.

Our team will create an account on the password manager we’re testing, assess the overall experience when using family management dashboards, and check for any limitations or additional costs for adding multiple users. We’ll also check if the product offers discounts on its family plans.

Finally, we evaluate the security of the password sharing process, including how passwords are encrypted, how they’re shared, and whether you can choose the access level granted to each user. We also examine any additional security features provided with multi-user accounts.

Based on each product’s multi-user plans and password sharing capabilities, we give a score out of 10. This makes up 10% of the final score for each password manager.

6. Pris

6. Pris — 10%

Anmelderne våre vurderer prisen på hver av passordbehandlerne.

Vi ser på de ulike abonnementene som tilbys av hvert selskap, med øye på hvilke funksjoner som følger med de ulike konfigurasjonene, og vurderer hvorvidt de ulike tilbudene er verdt prisen.

Vi sammenligner tilbudene for hver passordbehandler med lignende tilbud fra andre passordbehandlere for å se hvordan prisen er sammenlignet med konkurrentene.

I tillegg til å se på standardprisen ser vi på hvor ofte hvert selskap gir spesialtilbud eller generelle avslag i prisen. Om det er tilgjengelig til lavere pris, tar vi dette med i betraktning når vi vurderer om det er et godt kjøp eller ikke.

Vi gir en score ut av 10 til hver passordbehandler basert på prisen på produktet.

7. Kundestøtte og returrett

7. Kundestøtte og returrett — 10%

Vi ser på alternativene som tilbys for kundestøtte. Jo flere alternativer, jo bedre er det.

Vi gir god score til selskaper som tilbyr et bredt utvalg av alternativer for kundestøtte, som e-post, live-chat, telefon, forumer, og via sosiale medier.

Ekspertene våre kontakter kundestøtte flere ganger med en rekke ulike spørsmål og problemer for å vurdere hastigheten og kvaliteten på svarene som gis.

Til slutt ser vi på om selskapet har en returrett. Vi vurderer hele returprosessen ved å be om pengene tilbake innen fristen, så ser vi på hvor lett eller vanskelig det er å få forespørselen godkjent, og så til slutt hvor lang tid det tar før pengene er tilbake på kontoen vår.

Vi gir en score ut av 10 basert på den samlede erfaringen vår med kundestøtten, altså hvor fort de svarer oss og hvor nyttig svaret er. Denne utgjør 10% av den endelige vurderingen vår.

Endelig vurdering for passordbehandlere

Anmelderne våre regner ut en endelig score for hver passordbehandler basert på scoren deres i hver enkelt testkategori.

Testkategoriene utgjør en ulik andel av den endelige vurdering basert på følgende prosenter:

Kjøp og nedlastning: 5%

Ekstrafunksjoner: 15%

Installering og oppstart: 10%

Pris: 10%

Sikkerhet og kryptering: 25%

Kundestøtte og returrett: 10%

Kjernefunksjoner: 25%

Vi legger sammen scorene for å gi en endelig score for hver passordbehandler som vises på toppen av hver anmeldelse. Produkter med en sammenlagt score på 8/10 eller mer er ansett for å være et godt valg for de fleste brukere. Produkter med en score på omtrent 7/10 er generelt ganske bra, men det finnes nok bedre alternativer. En score på 6/10 eller lavere betyr at anmelderne våre støtte på flere problemer og at produktet sannsynligvis ikke er det beste valget for de fleste brukere i sin nåværende utgave.