Hvordan vi tester foreldrekontroll

Foreldrekontroll lar deg beskytte barna dine når de er på internett eller bruker en datamaskin, tablet eller smarttelefon ved hjelp av funksjoner som nettfilter og å overvåke skjermtiden deres. Men noen foreldrekontroll-verktøy er bedre enn andre.

Her er hvordan vi tester foreldrekontroll:

Category Breakdown
 • 5% - Kjøp og nedlastning
 • 10% - Installering og oppstart
 • 20% - Pålitelighet og stabilitet
 • 20% - Kjernefunksjoner
 • 15% - Ekstrafunksjoner
 • 10% - Compatibility
 • 10% - Pris
 • 10% - Kundestøtte og returrett
1. Kjøp og nedlastning

1. Kjøp og nedlastning — 5%

Vi kjøper alltid det mest omfattende abonnementet med flest mulig funksjoner når vi skal teste et foreldrekontrollprogram. Et vesentlig moment for oss her er å evaluere kjøpsprosessen ved å se på betalingsalternativene som er tilgjengelig og hvor lett det er å fullføre kjøpet. For eksempel ser vi på hvor mange betalingsalternativer det er og om det er noen skjulte kostnader ved kjøpet.

Vi laster så ned foreldrekontrollprogrammet på både foreldre- og barneenheten. Vi bruker en testenhet dersom anmelderen ikke har barn.

Når vi laster ned foreldrekontrollprogrammer, ser vi på størrelsen på programmet og hvorvidt det krever mye lagringsplass.

Vi gir en score ut av 10 basert på helhetsopplevelsen vår av å kjøpe og laste ned foreldrekontrollprogrammet. Denne utgjør 5% av den endelige vurderingen vår.

2. Installering og oppstart

2. Installering og oppstart — 10%

Etter vi har lastet ned produktet installerer vi appen både for foreldre og for barna på alle mulige enheter, inkludert Windows-, Mac-, Android-, iOS-, Chromebook-enheter, og enda flere.

Vi ser på en rekke ulike ting når vi installerer appen. Det aller første vi vurderer er hvor lang tid prosessen tar sammenlignet med andre foreldrekontrollprodukter på markedet.

Et annet viktig punkt er hvor lett det er å installere. Kan du bare klikke på en knapp eller kreves det noen tekniske ferdigheter?

Til slutt ser vi på i hvor stor grad installeringsprosessen begrenser muligheten vår til å bruke enheten vår underveis i oppstarten.

Når vi har installert appene, evaluerer anmelderne våre oppstartsprosessen og hvor brukervennlig den er. Dette inkluderer å koble sammen foreldre-appen og barne-appen og å sette opp alt av nødvendig tillatelser for barne-appen (som muligheten til å se geografisk posisjon). Vi gir ekstra poeng til foreldrekontroll-apper med en egen guide som tar deg lett gjennom prosessen.

Vi gir så en score ut av 10 basert på opplevelsen vår av å installere og starte opp programmet. Denne utgjør 10% av den endelige vurderingen av foreldrekontrollprogrammet.

3. Pålitelighet og stabilitet 25%

3. Pålitelighet og stabilitet 25%

Et godt verktøy for foreldrekontroll er et som du kan stole fullt og helt på for å beskytte barna dine. Vi tester derfor flere ulike funksjoner for å forsikre oss om at programmet er pålitelig:

Anmelderne våre ser på ting som:

 • Varsler — Vi bryter bevisst reglene på barnet sin enhet (for eksempel ved å besøke blokkerte nettsider) for å se om foreldre-appen hurtig for varsel om regelbruddet.
 • Presisjon — Vi ser på hvor presise de ulike funksjonene er og hvor godt de holder øye med barna dine. For eksempel, om foreldrekontrollverktøyet har stedsspring, hvor presis denne sporingen er. Vi ser også på standardlistene deres med blokkerte nettsider for nettfilteret og om de blokkerer alle sidene de helst bør blokkere eller om barna dine har tilgang på noen av dem.
 • Oppdateringshastighet — Det aller beste er om reglene for barna dine oppdateres umiddelbart når du endrer dem. Vi ser på hvor raskt foreldre-appen og barne-appen kommuniserer med hverandre og hvor raskt det er å sette opp og håndheve nye regler.

De laveste scorene gir vi til foreldrekontrollverktøy som ikke er pålitelige i å sende varsler til foreldre-enheten og ikke oppdaterer deg hurtig på hvor barna dine befinner seg og nettbruken deres.

Basert på disse tre kriteriene, og alt annet vi eventuelt anser for å påvirke påliteligheten og stabiliteten til programmet, gir vi en score ut av 10. Denne utgjør 25% av den endelige vurderingen.

4. Kjernefunksjoner

4. Kjernefunksjoner — 25%

Det er visse funksjoner vi forventer at alle foreldrekontroll-apper skal ha. Vi tester disse funksjonene nøye for å se hvor godt de faktisk virker.

Disse kjernefunksjonene er:

 • Nett- og appfilter — Vi tester hvor bra både nett- og appfiltrene fungerer og hvor lett det er å blokkere nye nettsider og apper. I tillegg ser vi på hvor vanskelig det er å unngå restriksjonene. For eksempel trekker vi poeng dersom barn kan bruke VPN eller en proxyserver for å unngå reglene foreldrene har satt.
 • Begrensninger på skjermtid — Vi tester ulike konfigurasjonsmuligheter for å sette begrensninger på skjermtid. For eksempel, så tester vi om du kan sette begrensninger på individuelle apper på barna dine sine enheter og hvorvidt du kan hindre barna dine i å få tilgang på enhetene sine utenom et gitt tidsrom i det hele tatt. Vi ser på hvor lett det er å sette opp begrensninger på skjermtid og om du kan sette spesifikke begrensninger på visse apper og nettsider.
 • Stedssporing — Anmelderne våre tester ikke kun hvor pålitelig stedssporingen er, men også om foreldrekontrollprogrammet tilbyr historisk informasjon om hvor barnet ditt har vært. Vi ser også på muligheten til å sette opp spesifikke varselsoner og hvor lett det er å sette opp disse sonene. De gjør at du kan få beskjed når barnet ditt går til eller forlater bestemte områder.
 • Aktivitetsrapporter — Vi ser på foreldrekontrollverktøyet sitt rapporteringssystem. Vi gir høyere score til de foreldrekontrollprogrammene som gir daglige, ukentlige, og månedlige aktivitetsrapporter som tydelig får fram i et raskt overblikk hva barnet ditt har holdt på med.

Vi gir en score til kjernefunksjonene ut av 10 basert på resultatene våre. Denne teller for 25% av den endelige vurderingen.

5. Ekstrafunksjoner

5. Ekstrafunksjoner — 15%

De beste verktøyene for foreldrekontroll tilbyr andre måter å overvåke barna dine på.

Vi tester disse ekstrafunksjonene for å forsikre oss om at de fungerer bra og gir en genuin fordel sammenlignet med andre verktøy på markedet. Vi ser med andre ord på om disse ekstrafunksjonene faktisk er nyttige. Noen foreldrekontrollprogram inkluderer ekstrafunksjoner bare for å ha en lang liste med funksjoner for å markedsføre produktet, så det er ikke gitt at disse faktisk er ting du kommer til å bruke.

Noen av disse ekstrafunksjonene vi ser på og tester er:

Anmelderne våre ser på ting som:

 • Overvåkning av sosiale medier — Noen verktøy for foreldrekontroll lar deg overvåke apper som Facebook, Snapchat og Twitter, og sier da ifra om barnet ditt bruker visse upassende ord i disse appene.
 • YouTube-overvåkning — Lar deg se søkehistorikken til barna dine på YouTube og hvilke videoer de har sett på YouTube.
 • Overvåkning av telefonsamtaler og tekstmeldinger — Gjør det mulig for deg å overvåke tekstmeldingene som barnet ditt sender og mottar samt innkommende og utgående telefonsamtaler. En god foreldrekontroll-app gir deg også muligheten til å blokkere ukjente nummer.

Om en ekstrafunksjoner både fungerer bra og er nyttig, sammenligner vi den med lignende funksjoner i andre produkter for å vurdere hvilken som er best. I tillegg fremhever vi det når en ekstrafunksjon er unik til foreldrekontrollverktøyet og gir en fordel sammenlignet med de andre alternativene på markedet.

Vi gir en score til produktet ut av 10 basert på hvor bra ekstrafunksjonene er som utgjør 15% av den endelige vurderingen.

6. Compatibility

6. Compatibility — 10%

We assess the compatibility of parental controls by testing whether they work seamlessly across different devices and operating systems — including Windows, macOS, iOS and Android.

Our reviewers examine how the parental control tool interacts with other software on the device, too, including web browsers and applications. We test whether the software can monitor and control access to social media apps, messaging platforms, and different gaming applications. We also check for compatibility issues including slow response times, crashes, or other issues that may affect the overall user experience.

Based on our results, we assign a compatibility score out of 10, which contributes 10% of the final score.

6. Pris

6. Pris — 10%

Det neste anmelderne våre ser på er hvor mye hvert foreldrekontrollverktøy koster. Vi ser på flere ulike parametere, eksempelvis hvilke funksjoner som er inkludert i hvert abonnement og hvorvidt disse funksjonene tilfører verdi til produktet.

Det aller første vi gjør er å se om prisen er i tråd med normalen i markedet. Så sammenligner vi hvert abonnement med konkurrentene sine tilsvarende tilbud for å se om de er rimelige eller overpriset.

Til slutt vurderer vi eventuelle tilbud og det som følger med ekstra med hvert abonnement. For eksempel, tilbyr abonnementet muligheten til å installere på flere enheter eller inkluderer det ekstra apper som hjelper med å overvåke barna dine? Er tilbudene deres genuint gode eller risikerer du å føle at du får mindre enn du ønsket?

Til slutt gir vi en score på 10 basert på vurderingen vår av foreldrekontrollverktøyet sin pris. Denne utgjør 10% av den endelige vurderingen.

7. Kundestøtte og returrett— 10%

7. Kundestøtte og returrett— 10%

Helt til slutt ser vi på alternativene for kundestøtte de ulike tjenestene for foreldrekontroll tilbyr og hvilke språk kundestøtten er tilgjengelig på.

Vi tar kontakt med de ulike kundestøttetjenestene på ulike tider av døgnet og stiller både grunnleggende og mer teknisk spørsmål for å avdekke hvor raskt de svarer og hvor nyttig responsen vi får er.

Vi ser også på ulike informasjonskilder og støtteforumer de har tilgjengelig for å se hvor oversiktlige de er og om de jevnlig blir oppdatert. Vi gir høyere score til foreldrekontrollverktøy som har omfattende informasjon om alle funksjoner gjerne med bilde- og videoguider for å vise hvordan man bruker programvaren.

Etter det ser vi på returretten de tilbyr. Vi undersøker hva som skal til for å få tilbake pengene og forsikrer oss om at det ikke er noen tvilsomme praksiser som kan gjøre prosessen mer utfordrende. For å få til dette, går vi faktisk gjennom hele prosessen fra start til slutt for å se hvor lang tid det tar før pengene er inne på kontoen vår igjen.

Vi gir kundestøtten en score ut av 10 avhengig av hvor hjelpsomme kundestøttealternativene var, hvor lett det var å kommunisere med dem, og hvor utfordrende det var å få pengene tilbake med retur. Denne utgjør 10% av den endelige vurderingen.

Endelig vurdering av foreldrekontroll

Basert på testkategoriene ovenfor regner anmelderne våre for foreldrekontrollverktøy seg fram til en endelig score.

Testkategoriene utgjør en ulik andel av den endelige vurdering.  Andelene hver kategori spiller inn er basert på følgende prosenter:

Kjøp og nedlastning: 5%

Ekstrafunksjoner: 25%

Installering og oppstart: 10%

Pris: 10%

Pålitelighet og stabilitet: 25%

Kundestøtte og returrett: 10%

Kjernefunksjoner: 15%

Vi legger sammen scorene for å gi en endelig score for hvert verktøy for foreldrekontroll.  Dette endelige resultatet vises på toppen av hver anmeldelse. Produkter med en sammenlagt score på 8/10 eller mer er ansett for å være et godt valg for de fleste brukere. Produkter med en score på omtrent 7/10 er generelt ganske bra, men det finnes nok bedre alternativer. En score på 6/10 eller lavere betyr at anmelderne våre støtte på flere problemer og at produktet sannsynligvis ikke er det beste valget, og du bør se etter andre alternativer.